معرفی کتاب ترس، زشت و زیبا- مبنای کلاس مهارت جرأت مندی

مؤلف محترم جناب آقای دکتر علیرضا مؤذن (مؤسس "موسسه دوران ما") با همکاری جمعی از کارشناسان خبره و زبده به منظور تدوین این کتاب ارزشمند با موضوع «علم زندگی»، مطالعات و تحقیقات مفصل و عمیقی را انجام داده اند. در گام نخست ناهنجاریهای مهم اخـلاقی، شناسایی و دسته بندی شد. در ادامه به منظور کشف ریشـه¬های هر یک از این ناهنجاری ها پژوهش-های فراوانی صورت گرفت. در نهایت مشخص گردید:
پربسامدترین و پرتکرارترین عامل ناهنجاریهای اخلاقی و آسیب‌های اجتماعی و انحرافات اعتقادی ضعف شخصیت و فقدان اراده‌ی قوی می باشد. از این نقیصه با عناوین دیگری چون «فقدان جرأت مندی» یا «هم نوایی» یاد می‌شود. 
ادامه مطلب >>>

مهلت ثبت نام به پایان رسید
 
دوره آموزشی مهارت جرات مندی