معرفی اساتید
سال تحصیلی 1399 - 1400


جناب آقای کاظمی

20 سال سابقه مدیریت
40 سال سابقه تدریس در مدارس

 

جناب آقای اسماعيلی


دانشجوی دکتری قرآن و حدیث 
۲۳ سال فعاليت در حوزه مدرسه در مقطع 
راهنمايی و دبيرستان و تدريس دروس قرآن، دينی و پرورشی
مؤلف مجموعه کتب محتوای خلاقانه تربيت دينی برای نوجوانان در حوزه بينش، اخلاق و سيره پيامبر و ...
برگزار کننده کلاس ها و کارگاه‌های ارتقای مربی و والدين در تربيت دينی


جناب آقای مهران


دانشجوی دکتری مديریت
آموزش 
15 سال سابقه تدریس دینی و مهارت‌های مربیگری
مؤلف کتب تربيتی- مذهبی

 

جناب آقای صنايع‌پسند


دانشجوی دکتری برنامه‌ريزی درسی
فعاليت‌های آموزشی و تربيتی در مدارس و مؤسسات فرهنگی مذهبی


جناب آقای بخشايش


کارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث 
15 سال سابقه تدريس

جناب آقای صفرزاده 


30 سال سابقه تدريس
مؤلف کتب مذهبی

جناب آقای دکتر اخباری


20 سال سابقه تدریس
مدرس دوره های اعتقادی

جناب آقای خوشنويس


کارشناسی ارشد علوم قرآن و حديث  
متخصص پاسخگويی به شبهات اعتقادی