عنوان دوره: مرزبانی اعتقادی 1 (ترم دوم)
نام مدرس: جناب آقای دکتر مهران و جناب آقای خوشنویس
زمان برگزاری: یکشنبه‌ها، ساعت 15 تا 17

مدت دوره: 8 جلسه، 16 ساعت
پیش نیاز: مرزبانی اعتقادی 1 (ترم اول)
تاریخ شروع کلاس: 14 دی 1399
مهلت ثبت نام: 13 دی 1399
هزینه دوره: 300,000 ریال 

شماره حساب: 1-11504683-8000-283
شماره کارت: 2051-3220-2910-5022 به نام خانم ناهید گرجی
(پس از واریز، عکس فیش واریزی به شماره موبایل 09122686209 در واتساپ ارسال شود.)

 

به افرادی که دوره مرزبانی اعتقادی 1 (هر سه ترم) را با موفقیت سپری کنند، گواهی اتمام دوره ارائه خواهد شد.