دوره نوزدهم بصائر

سال اول
عنوان درس: محور مقدس، پس از غروب(تاریخ اسلام)
مدرس: جناب استاد اسماعیلی
مکان برگزاری کلاس:مسجد حضرت ولیعصر عج
زمان برگزاری کلاس: سال تحصیلی 99-98، پنجشنبه صبح ها


دوره بیستم بصائر

سال اول
عنوان درس: محور مقدس، پس از غروب(تاریخ اسلام)
مدرس: جناب استاد جواهریان
مکان برگزاری کلاس:حسینیه اهل البیت علیهم السلام
زمان برگزاری کلاس: سال تحصیلی 99-98، جمعه صبح ها