نظرسنجی جشن فارغ التحصیلی - آبان 1400

لطفا با تکمیل فرم زیر نظرات خود را با ما در میان بگذارید.


  • {{value}}
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
لطفا با نوشتن انتقادات و یا پیشنهادات خود، ما را جهت بهبود برنامه های آتی یاری بفرمایید. را بنویسید. لطفا با نوشتن انتقادات و یا پیشنهادات خود، ما را جهت بهبود برنامه های آتی یاری بفرمایید. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
اگر پیشنهادی درباره دوره‌های آموزشی بصائر دارید، در این قسمت بنویسید. را بنویسید. اگر پیشنهادی درباره دوره‌های آموزشی بصائر دارید، در این قسمت بنویسید. را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

انتخاب این گزینه اجباری است.
در صورت تمایل علت عدم شرکت خود را بنویسید را بنویسید. در صورت تمایل علت عدم شرکت خود را بنویسید را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...