دوره محور مقدس 3 - یگانه دوران

لینک معرفی دوره محور مقدس 3 - یگانه دوران

  • هزینه دوره:هزینه مندرج در جدول به عنوان تعهد حضور از دانشجویان اخذ خواهد شد، و ما بقی هزینه توسط خیریه اهل البیت پرداخت خواهد شد.
  • نحوه برگزاری: به صورت آنلاین، در آموزشگاه مجازی بصائر.
  • منبع آموزشی: تهیه کتاب برای شرکت در دوره الزامی می‌باشد.
  • گواهی پایان دوره: به افرادی که دوره را با موفقیت بگذرانند، گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.
  • پیش نیاز: این دوره ویژه افرادی است که دوره‌های محور مقدس 1 و 2 را با موفقت گذرانده‌اند.

ظرفیت این دوره تکمیل شده است.