دوره تاریخ تحلیلی اسلام

لینک معرفی دوره  تاریخ تحلیلی اسلام

  • هزینه دوره: هزینه مندرج در جدول به عنوان تعهد حضور از دانشجویان اخذ خواهد شد، و ما بقی هزینه توسط خیریه اهل البیت پرداخت خواهد شد.
  • نحوه برگزاری: به صورت آنلاین، در آموزشگاه مجازی بصائر.
  • منبع آموزشی: تهیه کتاب برای شرکت در دوره الزامی می‌باشد.
  • گواهی پایان دوره:به افرادی که دوره را با موفقیت بگذرانند، گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.

ظرفیت این دوره تکمیل شده است.

راهنمای ثبت نام:

1. ابتدا هزینه دوره را به 

  • شماره حساب: 1-11504683-8000-283
  • شماره کارت : 2051-3220-2910-5022 به نام خانم ناهید گرجی 

واریز بفرمایید. پس از پرداخت هزینه دوره، عکس فیش واریزی خود را به شماره 09124339908 در واتساپ ارسال بفرمایید.

2. شماره پیگیری و تاریخ و ساعت واریز را از رسید واریزی خود یادداشت بفرمایید و در فرم ثبت نام وارد کنید.