همه‌ی افراد می‌توانند از طرح تخفیفی بصائر بهره‌مند شوند. طرح تخفیفی بصائر در قالب «ثبت نام در دو دوره آموزشی»، تعریف شده است که در ادامه توضیحات تفصیلی این طرح آمده است.  

ثبت نام در 2 دوره آموزشی:

در صورتی که قصد دارید در این ترم در بیش از یک دوره‌ی آموزشی ثبت نام کنید، از این تخفیف بهره مند خواهید شد. در هنگام ثبت نام در دومین دوره آموزشی در فیلد مربوطه، مطابق شکل ذیل، تیک بزنید و در هنگام پرداخت وجه برای دومین دوره، هزینه دوره را با 100 هزار تومان تخفیف واریز کنید.

توجه: افرادی که ثبت نام می‌کنند باید جزو مخاطبین بصائر باشند. (دبیران و معلمان آموزش و پرورش - طلاب حوزه علمیه - مربیان و اساتید جلسات هفتگی اعتقادی، تربیتی، تفسیری و ...- مربیان و اساتید قرآنی)