معرفی دوره‌ها
دانلود فایل معرفی دوره‌های بدون پیش‌نیاز بصائر: courseplan-1402.pdf

مرزبانی اعتقادی

مجموعه آموزشی مرزبانی اعتقادی، با هدف شناخت جریان‌های بزرگ دین‌ورزی در هزاره سوم، به ویژه در جامعه اسلامی ما، طرّاحی و تولید شده است. پرداختن به بخشی از «گره‌های سخت و فراگیر فکری» و همچنین «شبهات پر بسامد اعتقادی» در «دوران ما» بخشی از این پروژه خواهد بود. ذیل این دسته، 7 دوره آموزشی تعریف شده است که طول هر دوره 12 جلسه آموزشی (24 ساعت) است. 

علم زندگی

زندگی کردن بدون انتخاب یک سبک زندگی، محال و غیر ممکن است و ما هم سرمایه‌ای بیش از زندگی نداریم. سرمایه‌ای بس مهم و گران‌بها.
متاسفانه این مفاهیم بزرگ، شاید به علت استفاده‌های ژورنالیستی یا عوامانه از آن، عادی شده و اهمیت آن در اذهان، کم رنگ گردیده است. اهمیت و بزرگی این مفاهیم از آن جا ناشی می‌شود که آن‌ها همدوش موضوعاتی چون «هویت» یا «شخصیت آدمی» قرار می‌گیرد. و ریشه همه آن‌ها را نگرش آدمی به هستی بیان می‌کند. این کلمات با تک تک رفتارها، تصمیم‌ها، احساسات، عقاید و آرمان‌های ما ارتباط تنگاتنگ دارد.
پس ابتدا باید نگرش صحیح به هستی تبیین شود و سپس بر اساس آن، رفتارها و سبک زندگی تنظیم شود.
در دسته‌ی علم زندگی سه دوره‌ی آموزشی ارائه شده است. 

سواد رسانه‌ای

در دورانی زندگی می‌کنیم که شاید بتوان گفت دوران قدرت‌نمایی رسانه، اَبَرمهندس تازه به دوران رسیده هویّت آدمی است؛ معنای سواد دچار تحول بنیادین گردیده است و لزوم فراگیری سواد رسانه‌ای بیش از پیش احساس می‌شود. 

در ابتدای دوره سواد رسانه‌ای به شناخت تحلیلی رسانه (رسانه‌شناسی) فارغ از نوع و ابزارهای آن و تاثیرات گسترده آن در هویت‌بخشی انسان‌های عصر جدید، پرداخته شده است. علاوه بر این، با تحلیل عمیق «چرایی نیاز به سواد رسانه‌ای»، زمینه مناسب برای رسیدن به «چیستی سواد رسانه‌ای» و تعریف مناسب و دقیق آن آماده می‌شود.
پس از آشنایی با قدرت و کارکردهای گسترده رسانه و هم چنین شناخت دانش عصر جدید، به سؤالات کلیدی رایج در آموزش سواد رسانه‌ای پرداخته خواهد شد.
مهم ترین سوالات در این بحث، یعنی «چه کسی این پیام را فرستاده است؟» به موضوع و اهمیت فرستنده‌شناسی در تحلیل هوشمندانه پیام پرداخته خواهد شد. هم چنین در سؤالی دیگر که غایت و هدف نهایی تحلیل است، به ابعاد مرتبط با این سؤال که «چرا این پیام فرستاده شده است؟» توجه شده است.