ثبت نام

زمان آغاز ثبت نام از طریق سایت و کانال‌های بصائر اطلاع رسانی خواهد شد. 

همچنین می توانید پاسخ به سوالات خود را درباره مؤسسه بصائر و ثبت نام در دوره‌های آموزشی، در صفحه سوالات متداول ببینید.