ثبت نام

برای ثبت نام روی صفحه دوره‌ی مورد نظر کلیک کنید. 

برنامه زمانی دوره‌های نیمسال دوم سال 1402 مؤسسه بصائر به شرح زیر است:

دوره
مدرس
روز و ساعت
تاریخ شروع
پیش‌نیاز
لینک ثبت نام
تاریخ تحلیلی اسلام
استاد خوشنویس
شنبه‌ها - 16:30 تا 18:30
1402/11/07
ندارد
اتمام ثبت نام
محور مقدس ۱
دکتر موحدی
دوشنبه‌ها - 17 تا 19
1402/11/09
ندارد
اتمام ثبت نام
محور مقدس ۲
دکتر مهران
چهارشنبه‌ها - 17 تا19
1402/11/11
محور مقدس ۱
اتمام ثبت نام
سواد رسانه 1
استاد شوشتری
یکشنبه‌ها - 16:30 تا18:30
1402/11/08
ندارد
اتمام ثبت نام
سواد رسانه ۲
دکتر اخباری
دوشنبه‌ها - 17 تا 19
1402/11/09
سواد رسانه ۱
اتمام ثبت نام
مهارت جرأت‌مندی
استاد کمن
یکشنبه‌ها - 16:30 تا 18:30
1402/11/15
ندارد
اتمام ثبت نام
مهندسی من / آداب معلمی
استاد فهیم‌نژاد
پنجشنبه‌ها - 16:30 تا 18:30
1402/11/12
ندارد
اتمام ثبت نام
تربیت مدرس مهندسی من
استاد بخشایش
چهارشنبه‌ها - 17 تا 19
1403/02/05
مهندسی من
پاسخ پرسش های بنیادین در قرآن و نهج‌البلاغه
دکتر فقیهی
سه‌شنبه‌ها - 17 تا19
1402/11/10
ندارد
اتمام ثبت نام
عدل / مهارت کلاس‌داری
استاد نوری / دکتر مهران
پنجشنبه‌ها - 9:30 تا 12:30
1402/11/12
توحید
اتمام ثبت نام
نبوت / اخلاق و دین
استاد صنایع پسند / استاد جواهریان
پنجشنبه‌ها - 9 تا 12
1402/11/12
توحید و عدل
اتمام ثبت نام