دوره‌های فعال

در حال حاضر دوره‌ی در حال ثبت نام وجود ندارد. زمان آغاز ثبت نام از طریق وبسایت بصائر و کانال‌های بصائر اطلاع رسانی می‌شود.