تاییدیه استاد شیخ حسین انصاریان

تأییدیه استاد گرانقدر شیخ حسین انصاریان

تأییدیه استاد شیخ حسین انصاریان

استاد شیخ حسین انصاریان: دوستان بسیار دلسوز ما طرحی را بناگذاری کرده­اند که ساختمانی الهی خدایی و ملکوتی به نام طرح بصائر است، بصائر یعنی روشنگری­ها که این کلمه و مفردش بصیر در قرآن مجید زیاد آمده است و کمک به این طرح بصائر از اعظم مسائل پرپاداش است و گستردن این طرح بصائر، گستردن قرآن و فرهنگ اهل بیت است. مسائل طرح را مطالعه کنید و ببینید. و بر این اساس به خواست خدا دارالقرآن­ها و جلسات را شکل دهید و برپا کنید.

خداوند به همه شما توفیق عنایت کند، خیر دنیا و آخرت عنایت کند، افرادتان در جامعه بسیار فراوان شود که ما یک روزی را ببینیم که جامعه شیعه مخصوصا در ایران یک جامعه قرآنی می­شود به خواست پروردگار.

مرقومه استاد شیخ حسین انصاریان

طرح بصائر به منظور توسعه همکاری با موسسات قرآنی، مذاکراتی را با مرکز آموزش قرآن کریم حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام  آغاز کرد.
استاد شیخ حسین انصاریان، در راستای حمایت از این طرح، طی مرقومه زیر، خطاب به استاد سلیمی معاونت فرهنگی و امور زائران آستان آن را را مورد تایید قرار دادند.

مرقومه استاد شیخ حسین انصاریان