برنامه زنده به مناسبت عید سعید غدیر خم - سال 1400

گفت و گو پیرامون زوایا و ابعاد گوناگون غدیر