سواد رسانه‌ای

یک مربی اعتقادی و معلم قرآن برای آن که بتواند تربیت و آموزشی اثرگذار بر دانش آموزان خود داشته باشد، باید در قدم اول شناخت کامل و صحیحی از شرایط و ویژگی‌های خاص این دوره و زمانه داشته باشد. در این مسیر، معلم تربیتی باید مهندسان و عوامل موثر بر تربیت را بشناسد. یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر شخصیت و هویت انسان، در دوران ما، رسانه است.

در دورانی زندگی می‌کنیم که شاید بتوان گفت دوران قدرت‌نمایی رسانه، اَبَرمهندس تازه به دوران رسیده هویّت آدمی است؛ معنای سواد دچار تحول بنیادین گردیده است و لزوم فراگیری سواد رسانه‌ای بیش از پیش احساس می‌شود. مدت زیادی نیست که این مهندس تربیت وارد زندگی انسان شده است، اما روز به روز سهم بیشتری را در این عرصه در اختیار می‌گیرد. با توجه به نقش پررنگ رسانه در این دوران، و همچنین ارتباط تنگاتنگ آن با شکل‌گیری «هویت» و «شخصیت» آدمی، شناخت درست و همه‌جانبه‌ از رسانه و تحلیل پیام‌های رسانه‌ای اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. 

در اهمیت یادگیری سواد رسانه ای به عنوان یک دانش راهبردی در دوران ما، همین بس که سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی یونسکو، در آستانه‌ی هزاره‌ی سوم، آن را به عنوان اولویّتی مهم در امر توسعه، به تمامی ملل جهان توصیه کرد؛ به همین جهت، بسیاری ازکشورهای جهان، آن را به فهرست آموزش‌های عمومی و ضروری شهروندان خود اضافه کردند. 

پاسخ به این سوال که «سواد رسانه‌ای چیست؟»، بخشی از محتوای‌ دوره‌ی آموزشی سواد رسانه است. اما اگر بخواهیم به طور خلاصه به آن پاسخ دهیم می‌توان گفت: سواد رسانه به معنای «مهارت نقد و بررسی هوشمندانه‌ی پیام‌های رسانه‌ای» و همچنین «تقویت قدرت تفکر انتقادی» است. با توجه به این تعریف، سواد رسانه‌ای به هیچ عنوان به معنای رسانه هراسی نیست!

مؤسسه بصائر در این راستا مجموعه‌ای از دوره های آموزشی را بر مبنای کتاب سواد رسانه ای دکتر علیرضا مؤذن، ارائه کرده است. این مجموعه شامل سه دوره ی آموزشی «سواد رسانه ای 1 - رسانه شناسی»، «سواد رسانه ای 2 - فرستنده شناسی» و «روش تدریس سواد رسانه ای» است. 

معرفی کتاب سواد رسانه ای

مجموعه کتاب‌های سواد رسانه نوشته دکتر علیرضا موذن
مشاهده همه

مقالات سواد رسانه ای

مقالات مرتبط با سواد رسانه و روش تدریس سواد رسانه ای
مشاهده همه

تازه‌ها

اخبار و رویدادهای بصائر مرتبط با آموزش سواد رسانه ای
مشاهده همه