عملکرد بصائر را در چه سطحی می‌بینید و انتظار شما از دانشجویان و دانش‌آموختگان بصائر چیست؟

گفت و گو با دکتر علیرضا موذن - سال 1400