مخاطب محتوای آموزشی مؤسسه بصائر چه کسانی هستند؟

گفت و گو با دکتر علیرضا موذن - سال 1400