مسابقه غدیر سال 1403 کانون فرهنگی بصائر برگزار شد. منبع این مسابقه، کتاب اسرار غدیر آقای محمدباقر انصاری، بود که با توجه به بخش دوم این کتاب، ده سوال چهارگزینه ای مطرح شد. در ادامه می توانید سوالات و پاسخ های صحیح این مسابقه را مشاهده کنید. 

از همه همراهان گرامی موسسه بصائر که با شرکت در مسابقه غدیر، شور و شعف خود را به این عید بزرگ نشان داده اند، صمیمانه تشکر و قدردانی می کنیم.

1. دو هدف پیامبر از حجه الوداع چه بود؟

الف) تبیین احکام حج- اعلام نزدیکی وفات خویش
ب) وحدت جهان اسلام-اعلام نزدیکی وفات خویش
ج) تبیین احکام حج-اعلام جانشینی خویش
د) وحدت جهان اسلام-اعلام نزدیکی وفات خویش

2. پیامبر جهت انجام حجه الوداع چه روزی از مدینه به سمت مکه خارج شدند؟

الف) ۲۵ ذی القعده
ب) ۲۰ ذی القعده
ج) ۲۱ ذی القعده
د) ۱۸ ذی القعده

3. هنگام حرکت پیامبر از مدینه جهت حجة الوداع، امیرمومنان برای چه کاری به کجا رفتند؟

الف) به یمن برای جمع‌آوری زکات و خمس
ب) به شام برای جبران اقدام غلط خالد بن ولید
ج) به یمن برای جبران اقدام غلط خالد بن ولید
د) به شام برای جمع‌آوری زکات و خمس

4. دو خطبه پیامبر قبل از غدیر در کجا بود؟

الف) منی و مسجد الحرام
ب) عرفات و مسجد الحرام
ج) منی و مسجد خیف
د) عرفات و مروه

۵. کیفیت شدت گرما در غدیر چگونه بود؟
الف) مردم لباس خود را به سر انداخته بودند.
ب) مردم گوشه‌ای از لباس خود را به زیر پایشان انداخته بودند.
ج) مردم عبای خود را به پایشان پیچیده بودند.
د) همه موارد  

6. هشتمین بخش خطبه غدیر در چه موضوعی است؟

الف) در مورد ثمرات ولایت و محبت اهل‌بیت
ب) در مورد جنبه غضب الهی
ج) در مورد امام مهدی علیه‌السلام 
د) اقرار لسانی

7. اقدام عملی پیامبر در روز غدیر برای رساندن پیام خویش کدام مورد است؟

الف) بالا بردن دستان مولا علی
ب) قرار دادن عمامه خود بر سر مولا علی
ج) بیعت لسانی و قلبی
د) همه موارد

8. چه کسی در غدیر برای امیرمومنان شعر سرود؟

الف) مقداد بن اسود
ب) حسان بن ثابت 
ج) جابر بن عبدالله
د) سلمان فارسی

9. در ماجرای غدیر، شخصی همراه با اصحابش نزد پیامبر آمد و گفت اگر آنچه می‌گویی از جانب خداست، سنگی از آسمان بر سر ما ببارد... . این معجزه غدیر در زمینه عذاب فرد درخواست کننده در مورد چه کسی رقم خورد؟
الف) حارث فهری
ب) سعد بن عباده  
ج) حسان بن ثابت
د) ابو ایوب انصاری

10. مراسم غدیر چند روز به طول انجامید و به چه نامی شهرت یافت؟

الف) یک روز- حجة الوداع
ب) سه روز- ایام الولایه
ج) دو روز- ایام الحج
د) هفت روز- عید امامت