ویژگی بارز منافقان این است که در ظاهر، ادعای ایمان دارند ولی در باطن، کافر هستند. اینان با زبانی چرب و جذاب، سخنان اشتباه اعتقادی را بعنوان فردی مؤمن، به دیگران منتقل می‌کنند تا زمینه انحراف مردم فراهم شود. 

در دوران ما، از رسانه‌های به ظاهر دوست، سخنان و اخبار انحرافی زیادی دریافت می‌شود که باعث به وجود آمدن التقاط‌ های فکری و اعتقادی در میان قشر معتقد جامعه می‌شود. از این رو باید در روند دریافت اخبار، دقت نظر زیادی داشت. رسول گرامی اسلام صلوات الله علیه وآله در جمله‌ای زیبا، به واقعیت امروزه ما اشاره فرموده‌اند: هلاکت امّت من به دست منافقانی است که خوب بلد هستند صحبت کنند.