تاثیر رسانه

ما در محاصره‌ایم!!

/choose-name

تا قبل از سال ۱۳۹۰ اصلاً نام و نشانی از او در فهرست برترین‌های ۵۰ گانه وجود نداشت. تا این که در سال ۹۰ خودش را به ناگهان با جهشی عجیب به رتبه بیست و نهم رساند. او در سال‌های ۹۰ و ۹۱ هم به رشد خود ادامه داد و هم اکنون در رتبه بیست و پنج قرار دارد. ما در مورد رتبه ایران در جدول فیفا صحبت نمی‌کنیم، پدیده مورد نظر ما جناب آقای «کیان» نام دارد. این نام قدیمی ایرانی، در دو سه سال اخیر در فهرست برترین نام‌های پسـرانه‌ای که ایرانی‌ها برای فرزندان خود انتخاب می‌کنند، قرار گرفته است. به نظر شما، چه دلیلی برای آن می‌توان یافت؟