تربیت دانش آموزان دینی

چگونه به پرسش‌های دینی شاگردان پاسخ دهیم؟ (بخش دوم)

/religious-questions

مهم ترین راهکارها و ملاحظات مربی دینی برای پاسخگویی به سوالات دانش آموزان - سوالات دانش آموزان جزء دغدغه های آن هاست و برایشان اهمیت دارد، و از طریق آن می‌توان به تفکرات و جهان بینی شاگردان پی برد؛ پس نباید بی‌ارزش دانسته شود. پاسخگویی صحیح و منطقی این پرسش‌ها از سوی معلم اعتقادی یکی از مهم ترین گام ها در تربیت دینی است.