مدرسه تابستانه

اطلاعات دوره‌های مدرسه تابستانه 1402

/summer1402-info

راهنمای ورود به کلاس‌های مجازی و اطلاعات تکمیلی دوره‌ها


تخفیف‌های ترم تابستان 1402

/discount1402-sum

چگونه می توانیم از طرح‌های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟


مدرسه تابستانه 1402

/sum02-register

اطلاعات بیشتر درباره ثبت نام در دوره‌های مدرسه تابستانه بصائر


راهنمای دوره‌های ترم تابستان

/summer-guide

راهنمای کلاس‌‍ های مجازی ترم تابستان 1401...


ثبت نام ترم تابستان 1401

/summer1401-register

ثبت نام و اطلاعات بیشتر درباره دوره‌های ترم تابستان 1401 بصائر...


دوره‌های مدرسه تابستانه بصائر

/post-9

مشاهده برنامه زمانی دوره‌های ترم تابستان و راهنمای ورود به کلاس ...