مهارت جر ت مندی

نام کتاب «ترس، زشت و زیبا»

/post-7

به لطف خدا، کتاب «ترس، زشت و زیبا» در حال آماده شدن برای چاپ سوم است. پیشنهاد شما برای نام کتاب چیست؟


تقدیر از دانشجویان برگزیده دوره‌های مهارت جرأت‌مندی

/post-6

اسامی برگزیدگان دوره‌های 14 تا 16 مهارت جرأت‌مندی و دوره تربیت مدرس مهارت جرأت‌مندی