مهارت جر ت مندی

چرا گناه نکنیم؟

/%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D8%B1%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%AF%DB%8C

حکمت الهی در حلال‌ها و حرام‌ها حدیثی از امام رضا علیه‌السلام استاد کمن گزیده‌ای از کلاس مهارت جرأت‌مندی مؤسسه آموزشی بصائر