نشست سالیانه اساتید

نشست سالیانه اساتید در سال 1400

/conference1400

گردهمایی اساتید موسسه بصائر در سال 1400 و گفت و گو پیرامون فعالیت‌های انجام شده و چشم انداز آینده...