نیمسال دوم

معرفی دورهه های آموزشی بصائر

/moarefi-dore-win02

معرفی دورهه های آموزشی بصائر


اطلاعات دوره‌های نیمسال دوم 1402

/winter-courses

راهنمای ورود به کلاس‌های مجازی و اطلاعات تکمیلی دوره‌ها


اطلاعات دوره‌های ترم پاییز 1402

/fall-semester-1402

راهنمای ورود به کلاس‌های مجازی و اطلاعات تکمیلی دوره‌ها


راهنمای دوره‌های ترم زمستان 1401

/winter1401-info

راهنمای ورود به کلاس‌های مجازی و معرفی منابع آموزشی


تخفیف‌های ترم زمستان 1401

/discount1401-win

چگونه می توانیم از طرح‌های تخفیفی بصائر استفاده کنیم؟