کانون حضرت علی اکبر علیه السلام

تقدیر از نفرات برتر دوره‌های مهارت جرأت‌مندی شیراز

/post-5

مشاهده اسامی نفرات برتر دوره‌های 9 تا 13 مهارت جرأت‌مندی در کانون فرهنگی علی اکبر (علیه السلام) شیراز