کتاب ترس زشت

فیلم کامل مراسم رونمایی کتاب «ترس زشت، ترس زیبا»

/tars-zesht-tars-ziba

هنرمندی ما امروز باید این باشد که زیبایی‌های کلام معصومان (علیهم السلام) را به مخاطب نشان دهیم. یکی از ویژگی‌های ممتاز این کتاب این است که با یک شیب منطقی این زیبایی‌ها را مطرح می‌کند.