سوال چهارم


  • {{value}}
پیشنهادات شما برای رشد و بهتر شدن مؤسسه بصائر چیست؟ (محتوای دروس، دوره‌ها، سایت، کانال‌ها و ...) را بنویسید. پیشنهادات شما برای رشد و بهتر شدن مؤسسه بصائر چیست؟ (محتوای دروس، دوره‌ها، سایت، کانال‌ها و ...) را کوچک‌تر از 5000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...