پاسخنامه جشنواره رمضان بصائر

دانلود پاسخنامه جشنواره رمضان از لینک زیر:

 پاسخنامه جشنواره.pdf

گزارش جشنواره رمضان