مهارت جرأت‌مندی - ویژه مجمع نکوداشت غدیر


لینک معرفی دوره مهارت جرأت‌مندی

  • مخاطبین: این دوره ویژه مبلغین مجمع نکوداشت غدیر است.
  • نحوه برگزاری: حضوری - مجازی
  • گواهی پایان دوره: به افرادی که دوره را با موفقیت بگذرانند، گواهی پایان دوره اعطا خواهد شد.
  • پیش نیاز: ندارد

  • {{value}}
نام را بنویسید. نام را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
نام خانوادگی را بنویسید. نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
میزان تحصیلات را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...