سوال دوم


  • {{value}}
عملکرد مؤسسه بصائر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ را بنویسید. عملکرد مؤسسه بصائر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ را کوچک‌تر از 5000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...