من خودم را در نزد یک ناظر محترم می‌بینم و می‌دانم خدا من را می‌بیند، امام عصر (عج) من را می‌بیند و باید حیا کنم و از انجام معصیت‌ها خودداری کنم طوری که به نظر مقابل دوربین مدار بسته قرار دارم و عده‌ای ناظر محترم دارند رفتار من را مشاهده می‌کنند.