پژوهشکده معارف اهل بیت ع

لینک سایت پژوهشکده معارف اهل بیت علیهم السلام

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
حدیث امامیه
استاد سید علیرضا حسینی شیرازی - استاد احسان سرخه‌ای - استاد حسن طارمی راد - استاد هادی حجت - استاد رضا قربانی زرین
1400
30
حضوری