حضور بصائر در سی امین نمایشگاه قرآن کریم، بهار 1402