احکام

چهل نکته پیرامون کاهل نمازی برای معلم دینی

/namaz

تعهد به نماز در مدرسه - نکاتی درباره کاهل نمازی بر اساس نمونه‌های واقعی