رسانه شناسی

تفاوت نقد هوشمندانه و نقد احمقانه - سواد رسانه ای

/anghd-houshmandane

تفاوت نقد هوشمندانه و نقد احمقانه - سواد رسانه ای


الماس‌های پنجگانه نسل رسانه

/nasl-resane

الماس‌های پنجگانه نسل رسانهبرگزاری همایش سواد رسانه‌ای در شهرستان قلعه گنج

/media-literacy-training-seminar

با هماهنگی های صورت گرفته بین مؤسسه بصائر و آموزش و پرورش و سازمان تبلیغات شهرستان قلعه گنج، دو سمینار یک روزه با عنوان «سواد رسانه ای – رسانه شناسی» مورخ 28 و 29 آبان ماه برگزار شد.


تعریف سواد رسانه ای

/media-literacy-intro

آموزش سواد رسانه‌ای عمری طولانی ندارد؛ ولی در همین دوران نسبتاً کوتاه، شاهد ارائه الگوها، مدل‌ها و محتواهای گوناگونی توسّط افراد، نهادها، مؤسّسات خصوصی، دولتی و دانشگاهی بوده‌ایم... سواد رسانه‌ای، دانش و مهارتِ تحلیل و ارزش‌گذاری پیام‌هایی است که از طریق رسانه‌ها به ما می‌رسد...


هم ببین چه می‌گوید، هم ببین که می‌گوید

/ke-migooyad

... در سخنی دیگر، خودِ امام(علیه السلام) ملاک و معیار جالب و حکیمانه و مهمّ دیگری را نیز معرّفی می‌کنند که در چه مواقعی لازم است به جستجو در مورد گویندگان یک پیام پرداخت و در چه مواقعی ضرورت چنین کاری کمتر می‌شود.