مهدویت

دوره آموزشی «مهدویت» و«فقه کلاس‌داری»

/feghh-mahdaviyat

 دوره‌های «مهدویت» و«فقه کلاس‌داری» از سری دوره‌های پایه برگزار می‌شود.