والدین

یک اصل تربیتی محوری، اما مغفول (بخش دوم)

/keramat-nafs2

در بخش نخست این مقاله یادآور شدیم که مکتب تربیت الهی - که قرآن کریم و اهل‌بیت علیهم‌السلام مروج آن هستند- مبتنی بر تکریم انسان است.مربیان در این مکتب کرامت‌ انسانی را پایه‌ی تربیت قرار می‌دهند و همواره توصیه‌ها و دستورالعمل‌های تربیتی و الگوهای رفتاری را بر اساس کرامت ‌نفس انسانی طرح و دنبال می‌کنند.اکنون در دومین بخش این نوشتار ادامه‌ی بحث را پی می‌گیریم.


راهکارهایی ساده برای کنارگذاشتن تنبلی

/motivate-lazy-students

پس از بیان ضرورت دوری از تنبلی و همچنین علل و نشانه‌های این رفتار در مقاله‌ی «چرا شاگرد ما تنبل است؟» اکنون به ارائه‌ی پیشنهادها و راهکارهایی برای پیشگیری و همچنین رفع این مشکل می‌پردازیم. این راهکارها در دو حوزه‌ی بینشی و مهارتی دسته‌بندی می‌شوند.


3 اصل مهم در تربیت فرزندان

/children-training

3 اصل مهم در تربیت فرزندان


6 مؤلفه‌ مشترکِ تربیتِ موفق میان مربیان و والدین

/successful-upbringing

عواملِ مختلفی بر رفتار کودکان و نوجوانان تأثیرگذارند؛ با وجود قدرت خیره کننده‌ی رسانه، عامل خانواده و به ویژه الگوی رفتاری والدین یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در بروز رفتار کودکان و نوجوانان و چه‌ بسا مهم‌ترین عامل بسترساز رشد و رفاه جسمی و روانی کودک و نوجوان است.