پاسخ پرسش های دینی دانش آموزان

چگونه به پرسش‌های دینی شاگردان پاسخ دهیم؟ (بخش نخست)

/questioning-strategies

مربی دینی در مواجهه با شاگردان خویش معمولاً با پرسش های متعددی روبرو می‌شود. درست است که معلم باید بتوانند به این سوالات پاسخ های قانع کننده ای بدهد؛ اما توجه به خود همین پرسش ها و منشأ ایجاد این سؤالات در ذهن دانش آموزان می‌تواند ابزار خوبی برای یک مربی جهت شناخت بهتر دانش آموز باشد.