امام صادق علیه السلام می فرمایند: دنیا در نزد امام به مانند گردو است و بر همه جزئیات آن تسلط کامل دارد.

به بیان دکتر احسان اشتهاردیان