اداره آموزش و پرورش شهرستان قلعه گنج

لینک سایت اداره آموزش و پرورش شهرستان قلعه گنج

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
سواد رسانه‌ای 1
دکتر اخباری
1400
70
حضوری