در روایات آمده‌است عقد حضرت فاطمه سلام علیها را خداوند خوانده‌است، مهریه هم خود خدا قرار داده است؛ آن هم تمام آب های زمین می باشد.

هر کس آب بخورد و بغض حضرت زهرا سلام علیها را داسته‌باشد، همانند کسی است که نجاسات خورده‌است و هر کس با بغض حضرت .فاطمه سلام علیها غسل کند، غسل اش باطل است.

حضرت زهرا سلام علیها داشتن بر می گشتند پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله وسلم فرمودن به ایشان که خداوند عقد شما را خوانده‌است، مهریه هم تمام آب های زمین قرار داده است حضرت زهرا سلام علیها فرمودن می شود مهریه ام را خودم بخواهم حضرت جبرئیل علیه السلام آمدند و فرمودند، خداوند می‌فرمایند: هرچه دادیم پس نمی‌گیریم، هرچه عروس بخواهد سر می‌دهیم. حضرت زهرا (س) فرمودند: من شفاعت شیعیان حضرت علی علیه السلام را در روز قیامت می‌خواهم...

حاج مهدی توکلی