از آغاز به کار طرح بصائر تشویق دانشجویان برتر و برگزیده جزء اولویت های دست اندرکاران طرح بوده است. به دین منظور در پایان هر دوره براساس نظام مشخصی دانشجویان ارزیابی و از نفرات برتر و برگزیده تقدیر به عمل می آید.

هر دانشجو بر اساس میزان حضور، نتایج آزمونک های كلاسی و بعضا آزمون نهایی همچنین پاسخ به سوالات متون منتخب (کتابخوانی) دارای امتیازی خاص خواهد شد.

دوره 24 و 25 مرزبانی اعتقادی 1 شامل مباحث محور مقدس 1(سه نامزد) ، محور مقدس 2 (آدم خوبه) و تاریخ تحلیلی صدر اسلام (پس از غروب) از پاییز سال 1399 آغاز شد. مدرس دوره 24 جناب آقای صنایع پسند و مدرس دوره 25، جناب آقای خوشنویس بودند. پس از برگزاری آزمون و طبق نظام ارزشیابی موسسه بصائر، نفرات برتر مشخص شدند و هدایای نقدی به حساب ایشان واریز شد.