برای شناخت منزلت پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله وسلم بهترین گزینه خالق جهان هستی خداوند بلند مرتبه است در کتاب قرآن می بینیم که خداوند هروقت بخواهد انبیاء الهی را مورد مخاطب قرار دهد از نام ایشان استفاده می کند مانند آیه «يَا مُوسَى لَا تَخَفْ انِّى لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُونَ» اما هر موقع بخواهد پیامبر خاتم صلی الله علیه وآله وسلممح را مخاطب قرار دهد از الفاظی چون «ایها النبی» یا «ایها الرسول» بهره برده است و ادبیّاتی که خداوند برای این بکار می برد منحصر به فرد میباشد؛ چنانچه می فرماید به ایشان ما تورا بلند مرتبه خوانده ایم.