سرفصل‌های دوره آموزشی «شیطان شناسی 1 - بزرگ استراتژیست دوران»

بر اساس کتاب «بزرگ استراتژیست دوران» نوشته دکتر علیرضا موذن

جلد چهارم از مجموعه چهارجلدی محور مقدس