بایگانی نوشته‌ها


طرح‌های تخفیفی ترم پاییز 1400

طرح‌های تخفیفی ترم پاییز 1400

همه افراد می‌توانند از طرح‌های تخفیفی بصائر بهره‌مند شوند.طرح‌های تخفیفی بصائر در سه قالب معرفی افراد، ارسال پوستر در گروه یا کانال و قرار دادن استوری در صفحه شخصی اینستاگرام.