دوره های پایه

دوره آموزشی «مهدویت» و«فقه کلاس‌داری»

/feghh-mahdaviyat

 دوره‌های «مهدویت» و«فقه کلاس‌داری» از سری دوره‌های پایه برگزار می‌شود.                                                        


گردهمایی دانش آموختگان بصائر - معرفی ساختار جدید آموزشی

/conference-basaaer-intro

معرفی طرح جدید آموزشی و ثبت نام دوره‌های پایه بصائر...