پیرو هماهنگی‌های صورت گرفته در نشست بین موسسه بصائر و معاونت گسترش قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، دوره آموزشی سواد رسانه‌ای 1 (رسانه شناسی)، ویژه مسئولین قرآن، عترت و نماز آن اداره کل به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

امروزه ضرورت ارتقاء سواد رسانه‌ای برای فعالان فرهنگی آموزش و پرورش اعم از معلمان، مربیان پرورشی و ... در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، برای دست اندرکاران و مسئولین آموزش و پرورش کاملاً شناخته شده است. سواد رسانه‌ای پاسخی ضروری، غیرقابل اجتناب و واقع‌نگر نسبت به محیط نوین رسانه‌ای می‌باشد و بدیهی است درصورتی که معلمان و مربیان از سواد رسانه‌ای مناسبی برخوردار باشند می‌توانند به دانش اموزان خود تفکر و نگاه نقادانه به رسانه‌ها را آموزش دهند. با ارتقای سواد رسانه‌ای مربیان و معلمان و دانش‌آموزان، می‌توان زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی نوپدید فضای مجازی را به وجود آورد و مربیان قرآنی نیز به کمک سواد رسانه‌ای می‌توانند با استفاده از رسانه‌های اجتماعی درخصوص گسترش دین و اندیشه مذهبی و تربیت اسلامی اقدامات خوبی را انجام دهند.

موسسه بصائر مفتخر است که در این زمینه، همکاری اثربخشی با فرهنگیان محترم کشور را پایه‌گذاری کرده است. 

 اولین جلسه این دوره، روز سه شنبه 16 شهریور ماه با تدریس جناب آقای دکتر مهران، به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

آشنایی بیشتر با سرفصل‌های دوره آموزشی سواد رسانه‌ای