گواهینامه‌های دوره مهندسی من

در پایان دوره به افراد واجد شرایط طبق نظام ارزشیابی گواهینامه اعطا می‌گردد.


گواهینامه‌های دوره 35 «مهندسی من  اداب معلمی» مدرس: جناب آقای فهیم نژاد

سرکار خانم ف. ابتکاری
سرکار خانم ف. بهروز وزیری
جناب آقای عزیز رسول نژاد باروق
سرکار خانم ز. رهبرپور
جناب آقای محمد مهدی عاصمی
جناب آقای سید حسین قاسمی
جناب آقای مهیار مجاوری
جناب آقای رضا محسنیان
جناب آقای مصطفی مهاجر
جناب آقای علی اصغر ناظم زمردی
جناب آقای مهدی نیازی سررود
سرکار خانم ع. گنجی

گواهینامه‌های دوره 25 «مهندسی من» - ویژه حوزه علمیه موسی بن جعفر علیه السلام - مدرس: جناب آقای اسماعیلی

جناب آقای علی خرمی
جناب آقای حسين مرواريدی لوشابی
جناب آقای سيدابوالفضل عباس زاده
جناب آقای رضا غلام زاده كوهی
جناب آقای احمد هوشمند
جناب آقای جواد دلاوری
جناب آقای سيدمحمدحسين داورپناه شهری
جناب آقای سيدحسين شفيعي قصر
جناب آقای اميرحسين كابلی
جناب آقای حسين فرخاری
جناب آقای امير برزنونی
جناب آقای محمد مهديان فرد

گواهینامه‌های دوره 24 «مهندسی من» - ویژه حوزه علمیه موسی بن جعفر علیه السلام - مدرس: جناب آقای فهیم نژاد

جناب آقای علی چوپانی
جناب آقای محمدرضا رحيمی فارمد
جناب آقای علی محمدزاده مقدم
جناب آقای مهدی ملك خانی
جناب آقای اميرحسين عزيزی
جناب آقای ايمان علی نيا
جناب آقای سجاد نجفی
جناب آقای سيدعلی هاشمی
جناب آقای اميرحسين يعقوب پور
جناب آقای ابوالفضل راشكی
جناب آقای سيدعلی اصغر حسينی
جناب آقای مهدی وحيدی
جناب آقای حسين صحراگرد
جناب آقای ابوالفضل دادخواه
جناب آقای علي رحيم زاده
جناب آقای محمد مهری
جناب آقای سيدمجتبی نبوی
جناب آقای سبحان جوانشير
جناب آقای سيدعليرضا حسينی نيا
جناب آقای ابوالفضل قربانی
جناب آقای نويد كرمی مفرد
جناب آقای سيدمحمدرضا موسوی
جناب آقای جلال مرادی كامه سفلي
جناب آقای علی صبورنيا
جناب آقای محمدحسين عبدالميری

گواهینامه‌های دوره 22 «مهندسی من» - ویژه مدرسه تزکیه - مدرس: جناب آقای مهران

سرکار خانم س. حسینی
سرکار خانم ر. خوشبخت
سرکار خانم ف. خوبخت
سرکار خانم ن. اسدی
سرکار خانم پ. زارعیان جهرمی
سرکار خانم ز. عبداللهی
سرکار خانم ف. اسلامی

گواهینامه‌های دوره 21 «مهندسی من» - ویژه حلقات صالحین ناحیه ری - مدرس: جناب آقای تقوی نژاد

سرکار خانم ز. احمدوند
سرکار خانم ف. احمدوند
سرکار خانم س. اسدی
سرکار خانم س. اسلام جو
سرکار خانم ز. اسماعیلی
سرکار خانم ا. باشتنی
سرکار خانم م. پیرهادی
سرکار خانم ف. ترابی
سرکار خانم ف. جلبادانی
سرکار خانم ا. خانلری
سرکار خانم خ. خدابنده لو
سرکار خانم ر. داوود آبادی
سرکار خانم خ. دهقان
سرکار خانم م. رسولی
سرکار خانم م. سلمانی
سرکار خانم ز. عبدی مطلق
سرکار خانم ع. علی اکبری
سرکار خانم ز. عیوضی
سرکار خانم خ. غفاری
سرکار خانم ن. محمدی
سرکار خانم م. مهاجر
سرکار خانم م. مهدی پور
سرکار خانم م. موسوی درچه ای
سرکار خانم م. نوربخش
سرکار خانم ح. هاشمی

گواهینامه‌های دوره 20 «مهندسی من» - ویژه حلقات صالحین ناحیه ری - مدرس: جناب آقای شوشتری

سرکار خانم م. افسری
سرکار خانم ر. امینی
سرکار خانم س. جانملکی
سرکار خانم ز. خلیلی
سرکار خانم ا. راه چمنی
سرکار خانم م. شربیانی
سرکار خانم ف. شعبانی
سرکار خانم م. شعبانی
سرکار خانم ف. صدری
سرکار خانم م. غیوم علی
سرکار خانم م. فلاح
سرکار خانم ا. گوران
سرکار خانم س. محمودی
سرکار خانم س. مداحی
سرکار خانم م. نصیری نیا
سرکار خانم م. نظری نیا
سرکار خانم ف. ولی پور

گواهینامه‌های دوره 19 «مهندسی من» - ویژه حلقات صالحین ناحیه ری - مدرس: جناب آقای دکتر اخباری

سرکار خانم د. ابراهیمی
سرکار خانم ز. ابوالحسنی
سرکار خانم ز. احمدی
سرکار خانم ز. افضلی
سرکار خانم ف. اکبری
سرکار خانم ز. ایسوند
سرکار خانم ز. بالیده
سرکار خانم ا. بطحائی
سرکار خانم ز. پازوکی
سرکار خانم ا. ترابی
سرکار خانم ف. جان بزرگی
سرکار خانم م. حاج میرزایی
سرکار خانم م. رجبیان
سرکار خانم ب. رنجبر
سرکار خانم ز. سیفی پسند
سرکار خانم م. شالباف
سرکار خانم م. شهسوار زاده
سرکار خانم ه. شیری
سرکار خانم ن. صادقی مهر
سرکار خانم خ. صالحی
سرکار خانم ز. صبوری زاده
سرکار خانم ن. صبوری زاده
سرکار خانم ف. صفایی
سرکار خانم م. عطارد
سرکار خانم ر. علایی
سرکار خانم ف. علوی
سرکار خانم ز. فاتحی
سرکار خانم ا. فروغی
سرکار خانم ع. فریادشندی
سرکار خانم س. فریادشندی
سرکار خانم ط. فلاح
سرکار خانم م. فولادین
سرکار خانم س. قاسمی
سرکار خانم ا. کاظمی پور
سرکار خانم س. کاظمی پور
سرکار خانم ه. کلندرزن
سرکار خانم ز. مجیدی درچه
سرکار خانم م. محمدی
سرکار خانم ز. مرادی
سرکار خانم ا. معرفت
سرکار خانم ل. ملکی
سرکار خانم خ. هاشمی
سرکار خانم ف. یزدانی

گواهینامه‌های دوره 18 «مهندسی من» - ویژه حلقات صالحین ناحیه ری - مدرس: جناب آقای بخشایش

سرکار خانم ز. احمدی
سرکار خانم م. احمدی
سرکار خانم س. اسدی
سرکار خانم م. اسدی مقدم
سرکار خانم ف. ایزدی دانا
سرکار خانم م. برزگر
سرکار خانم ف. حبیبی
سرکار خانم س. دانشمندی
سرکار خانم ز. رضوانی زاده
سرکار خانم ن. زرمسلک
سرکار خانم ز. ساکتی
سرکار خانم آ. سرلک
سرکار خانم ز. سلیمی
سرکار خانم س. طالبی
سرکار خانم ز. فیض الله زاده
سرکار خانم ع. قلی
سرکار خانم آ. گنجی
سرکار خانم م. محمدپور
سرکار خانم م. مشهدی
سرکار خانم ز. معصومی
سرکار خانم ف. موسوی
سرکار خانم ف. میرجعفری
سرکار خانم ف. نجفی
سرکار خانم م. نجفی
سرکار خانم ف. نمازی

گواهینامه‌های دوره 17 «مهندسی من» - ویژه مدرسه نرگس - مدرس: سرکار خانم طباطبایی

سرکار خانم م. احسانی
سرکار خانم ف. امامی
سرکار خانم ا. امیری
سرکار خانم ا. امیری
سرکار خانم ر. آقازاده
سرکار خانم ف. باقری
سرکار خانم س. تقوی
سرکار خانم آ. توانا
سرکار خانم م. جهانی
سرکار خانم ز. حریری
سرکار خانم ر. حسینی نامی
سرکار خانم ل. حلیمی
سرکار خانم م. خلیلی
سرکار خانم خ. خوش سیما
سرکار خانم س. شیرمحمد
سرکار خانم ش. غفوری
سرکار خانم س. فرازنده
سرکار خانم ز. قرائتی
سرکار خانم س. قلی مسگرها
سرکار خانم ر. کلینی
سرکار خانم ز. لولا ور
سرکار خانم س. میرباقر
سرکار خانم ن. نبوی

گواهینامه‌های دوره 16 «مهندسی من» و «آداب معلمی» - مدرس: جناب آقای اسماعیلی

سرکار خانم ز. ابراهیمی
سرکار خانم م. افشاری
سرکار خانم ط. اکبر
سرکار خانم ز. آف
سرکار خانم ع. جلالیان
سرکار خانم ف. حمزه
سرکار خانم م. خداکرمی
جناب آقای رضا راستین
جناب آقای جواد رشیدی
سرکار خانم م. رضوانی
جناب آقای پوریا سپاهی فرد
سرکار خانم س. سپهری
سرکار خانم ط. سیف الهی
جناب آقای امید شجاعی
سرکار خانم ش. صابری
سرکار خانم ز. علائى شاد
جناب آقای رامین علوی
جناب آقای صادق علی نژاد
جناب آقای سیدمهدی قائم فرد
جناب آقای حسین کیانی
جناب آقای محسن گروسی
جناب آقای حسین محمدخانی
جناب آقای هادی مشهدی
سرکار خانم س. مصطفایی
سرکار خانم ر. مصطفائی
جناب آقای شهاب میلادی
سرکار خانم ف. نیلفروشان

گواهینامه‌های دوره 15 «مهندسی من» و «آداب معلمی» - مدرس: جناب آقای بخشایش

سرکار خانم م. پاکنهاد
سرکار خانم م. حسن زاده
سرکار خانم ز. حکمت ارا
جناب آقای امیرعطا حکیم زاده
سرکار خانم م. خشکباری
سرکار خانم ا. دستاویز
جناب آقای مبین دلیری فر
جناب آقای حسین رضازاده
سرکار خانم ا. زاده رعیت
سرکار خانم م. سالمی
سرکار خانم ه. سوهانی
سرکار خانم چ. عظیمی
جناب آقای امین رضا علیزاده
جناب آقای محمدرضا فهرجی
سرکار خانم ر. قاسمی پور
جناب آقای احسان قبادی روبیات
جناب آقای محمدحسن کلاته
سرکار خانم ز. محمدیزدی
جناب آقای سیدپژمان میرجهرمی
جناب آقای میلاد میرجلیلی
سرکار خانم ز. نظرزاده
سرکار خانم ن. نویسی
سرکار خانم ش. وهابیان
جناب آقای کاوه اکبری کردستانی

گواهینامه‌های دوره 14 «مهندسی من» و «آداب معلمی» - مدرس: سرکار خانم طباطبایی

سرکار خانم ا. اسفندیار
سرکار خانم ص. بازیارکوشک مولا
سرکار خانم ف. چاری
سرکار خانم م. حسنی
سرکار خانم ا. رمضانی
سرکار خانم ف. رئیس دانایی
سرکار خانم س. سالاری
سرکار خانم ز. شهراد
سرکار خانم م. علی صو فی جوان
سرکار خانم ز. کرباسچی
سرکار خانم ن. لکزای
سرکار خانم م. مرادی
سرکار خانم م. مستوفی زاده

گواهینامه‌های دوره 8 «مهندسی من» - مدرس: جناب آقای تقوی نژاد

سرکار خانم ف. میریانی
جناب آقای سید محمدرضا خازنی رضوی
جناب آقای امیر عباس کلانتری
سرکار خانم س. شیخ قرایی
سرکار خانم ف. موحدی
جناب آقای حسام الدین شکری کجوری
جناب آقای احسا ن قبادی روبیات
جناب آقای مسعود محمودی
 سرکار خانم ف. گلپور
سرکار خانم ز. اسماعیلی جونی
جناب آقای علی کاظمی

گواهینامه‌های دوره 7 «مهندسی من» - مدرس: سرکار خانم طباطبایی

سرکار خانم ع. اسلامیه
سرکار خانم ع. اشکنانی
سرکار خانم م. اقبال
سرکار خانم ز. اکبری
سرکار خانم ف. باطنی
سرکار خانم م. تولیت
سرکار خانم ز. حميسي
سرکار خانم ح. حمیدزاده
سرکار خانم م. دستجردی
سرکار خانم ن. رجوانی
سرکار خانم پ. زارعیان جهرمی
سرکار خانم ح. صانعی
سرکار خانم چ. عظیمی
سرکار خانم ن. نبوی ثالث
سرکار خانم ح. نوری
سرکار خانم ع. هفت جواهریان
سرکار خانم ز. پوست شور
سرکار خانم م. ژیان

گواهینامه‌های دوره 4 «مهندسی من» - مدرس: سرکار خانم موذن

سرکار خانم م. جلالی
سرکار خانم ز. سنگری مهذب
سرکارخانم م. ظاهری
سرکار خانم ف. پوست شور
سرکار خانم ا. فتاحی زفرقندی
سرکار خانم م. بامری صفا
سرکار خانم ف. ذراتی
سرکار خانم ز. پناهی
سرکار خانم ن. رمضانی
سرکار خانم ف. میرزای فشمی
سرکار خانم ز. کتابچی

گواهینامه‌های دوره 3 «مهندسی من» - مدرس: جناب آقای دکتر مهران

سرکار خانم ا. دانش طلب
جناب آقای امیرمحمد ذوالفقار بیگ
سرکار خانم ز. خاکپاش
جناب آقای سعید رازقندی
سرکار خانم س. افضل نیا
جناب آقای سید حمیدرضا شوشتری
سرکار خانم ف. میراحمدیان
سرکار خانم ق. مزیدی
جناب آقای محمدصادق ربیعی
سرکار خانم م. ابراهیمی
سرکار خانم م. نوراللهی
جناب آقای وصال محمدی
سرکار خانم ن. رضایی

گواهینامه‌های دوره 2 «مهندسی من» - مدرس: جناب آقای دکتر مهران

سرکار خانم ع. جلیلی
جناب آقای صدرا تقوی نژاد
سرکار خانم م. جلالی
سرکار خانم م. رجایی
سرکار خانم ع. لواسانی
جناب آقای محمدامین میرشکار
سرکار خانم س. انصاریان
جناب آقای مصطفی منصوری
سرکار خانم ز. عزیزی
جناب آقای علی عبدالمحمدی
سرکار خانم ر. قاسمی پور
سرکار خانم س. معابی
سرکار خانم ن. هاشمی دانا
سرکار خانم ر. ارجمند نسیمی
سرکار خانم ف. مستاجران
سرکار خانم د. نوروزی
سرکار خانم س. اقبالی
سرکار خانم ف. تقدمی معصومی
سرکار خانم س. لواسانی

گواهینامه‌های دوره 1 «مهندسی من» - مدرس: جناب آقای دکتر مهران

سرکار خانم پ. ایمانی
سرکار خانم ف. حسین کاظمی
سرکار خانم م. ظریفی نیا
سرکار خانم خ. بیگدلی
جناب آقای حمیدرضا رازقندی
سرکار خانم م. مرشدیان
سرکار خانم س. معماری
سرکار خانم ز. پارسا
سرکار خانم ر. کرمی فرد
سرکار خانم ط. راستی پور
جناب آقای محمد صالح نیا
جناب آقای سیدفاضل قافله باشی
سرکار خانم ز. سعیدی