مسجد امیر المومنین علیه السلام

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
مهندسی من
استاد شوشتری
1401
20
حضوری