ناحیه مقاومت بسیج بومهن

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
مهارت جرأت مندی
استاد تقوی نژآد
1402
50
حضوری
مهارت جرأت مندی
خانم حاجیان
1402
35
حضوری
مهارت جرأت مندی
خانم معماری فر
1402
32
حضوری