ناحیه مقاومت بسیج قیام دشت

نام دوره
مدرس
سال برگزاری
تعداد دانشجویان
نحوه برگزاری
سواد رسانه‌ای
استاد صادقی
1401
43
حضوری